Materiały

PET-G – politereflalan etylenowy/glikol

PET-G powstał przed dodatnie do PET składników modyfikujących, na przykład obniżających temperaturę topnienia. Materiał wykorzystywany jest do druku elementów przenoszących obciążenie oraz uchwytów. Można go również stosować do drukowania elementów odpornych na oleje, benzynę czy smary. Jest twardy i odporny na ścieranie oraz charakteryzuje się dużą wytrzymałością.

PET-G jest materiałem, który może pracować w wodzie. Jego cechą charakterystyczną jest przezroczystość, choć należy zaznaczyć, że nie dotyczy ona wszystkich kolorów. Najczęściej stosuje się go do tworzenia etui, ozdób do samochodów czy pojemników. PET-G można również wykorzystać do tworzenia produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Skurcz przetwórczy wynosi 1 proc., natomiast absorpcja wilgoci w przypadku PET-G to 0,2 proc. Twardość Shore’a to 90D.

Mocne strony PET-G to między innymi:

  • – możliwość sterylizacji oraz dopuszczenia do kontaktu z żywnością,
  • – dobra wytrzymałość,
  • – wysoka transparencja.

Do słabych stron tego materiału zaliczamy:

  • – uplastycznia się w temperaturze około 100 stopni.