Materiały

PP – polipropylen

Polipropylen to materiał o dobrych właściwościach plastycznych oraz wysokiej odporności na działanie substancji chemicznych i ciepła. Jest palny, bezbarwny, bezwonny i niewrażliwy na działanie wody. Stosuje się go do wyrabiania produktów dla przemysłu motoryzacyjnego, zabawkarskiego, a także farmaceutycznego. Jednym z najczęstszych zastosowań są bezpieczne pojemniki do żywności, ponieważ PP to materiał nietoksyczny. Sprawdzi się zwłaszcza wtedy, gdy obiekty narażone są na wpływ czynników chemicznych. Filament posiada szereg właściwości mechanicznych, między innymi sztywność, a także wytrzymałość na rozciąganie.

Skurcz przetwórczy w przypadku PP wynosi 2 proc, absorpcja wilgoci natomiast 1,1 proc. Twardość Shore’a w przypadku tego materiału to 55D.

Mocne strony polipropylenu to:

  • – bardzo wysoka odporność,
  • – łatwość obróbki.

Do słabszych stron tego materiału zaliczamy:

  • – to spolimeryzowany formaldehyd, przez co wymaga specjalnej procedury podczas druku.