Materiały

PLA – polilaktyd, polikwas mlekowy

Tworzywo w pełni biodegradowalne, jeden z podstawowych materiałów do druku 3D. Główną jego zaletą jest to, że posiada szeroką gamę kolorów. Nie zaleca się jego obróbki mechanicznej, lecz jest ona możliwa za pomocą narzędzi takich jak pilniki czy papier ścierny. PLA występuje w 4 formach domieszkowych:

  • – GLOW – świeci w ciemności,
  • – MINERAL – imituje kamień, a wyglądem zbliżony jest do odlewu gipsowego,
  • – WOOD – zawiera domieszkę drewna,
  • – METALIC – z domieszką aluminium.

Materiał ten ma szerokie zastosowanie, między innymi do tworzenia narzędzi, zabawek, modeli architektonicznych czy prototypów.

Twardość Shore’a w przypadku tego materiału wynosi 83D, a skurcz przetwórczy jest na poziomie 0,5 proc.

Do mocnych stron PLA należą:

  • – doskonała nośność koloru,
  • – twardość,
  • – łatwość druku.

Słabsze strony materiału to między innymi:

  • – kruchość,
  • – długotrwała jego ekspozycja na słońce nie jest wskazana, ponieważ robi się plastyczny w temperaturze 50 stopni.
  • – nie nadaje się do kontaktu z żywnością.