Druk 3D w medycynie jako niezbędny element podczas zabiegów

Drukowanie 3D przeżywa swój rozwój. Wszelkie nowoczesne drukarki pozwalają na drukowanie elementów przydatnych w wielu dziedzinach począwszy od przemysłu, handlu, szkolnictwie skończywszy na medycynie. Urządzenia, które drukują wiele rzeczy mogą okazać się w przyszłości kluczowym elementem kreowania nie tylko nowego rodzaju sztuki, ale także przyczynią się do wspomagania w znacznym stopniu wielu branż.

Druk 3D i jego zalety 

Druk 3D jest to nowoczesnej klasy sprzęt posiadający mikroprocesor warz z podstawowymi elementami głowic oraz pojemników na podstawowy budulec, z którego będą tworzone trójwymiarowe elementy codziennego użytku i nie tylko.

Drukarka 3D po ustawieniu i wprowadzeniu odpowiedniego wzorca, modelu do pamięci urządzenia potrafi w dosyć szybkim czasie wydrukować końcowy element. Urządzenia tego rodzaju są bardzo przydatne dla wielu inżynierów, osób projektujących urządzenia, prototypy do różnych maszyn czy też lekarzy, dla których elementy wydrukowane w technologii 3D są kluczowe w medycynie.

Możliwości Druku 3D w medycynie

Druk 3D w medycynie powala dzięki swoim właściwościom wspomagać dział medyczny na różnych płaszczyznach, pozwalając w ten sposób na precyzyjne i dokładne odwzorowanie drukowanych modeli takich jak:

  • Modele kręgosłupa przydatne podczas operacji. Służące do analizy przed operacją pacjenta,
  • Modele różnych organów przydatne jako pomoc szkolna oraz akademicka kształcąca przyszłych lekarzy,
  • Modele projektu przyłbic wykorzystywanego podczas pandemii,
  • Modele drukowanych organów zastępujących uszkodzone organy człowieka.

Drukarki 3D w medycynie są bardzo potrzebną technologią, która ułatwia pracę lekarzy, umożliwiając im szybką i skuteczną pomoc. Drukarki dają możliwość na stworzenie odpowiedniego modelu anatomicznego danego pacjenta. Pozwala to na dokładne zbadanie czy też wykorzystanie elementu 3D do symulacji operacji. Są one również niezbędne dla neurochirurgów, gdyż pozwalają na szczegółowe zobrazowanie skomplikowanych i trudnych struktur w ciele człowieka. Na takich modelach jest to znacznie łatwiej przedstawić, zobaczyć. Końcowe projekty 3D są skutecznym sposobem do postawienie prawidłowej diagnozy, a także przygotowania się personelu, lekarzy do zabiegu. Modele anatomiczne mogą być drukowane  na podstawie skanów USG.

Podsumowanie

Najważniejsze korzyści płynąca z wykorzystania drukarek 3D w medycynie to przede wszystkim tworzenie nowoczesnych modeli anatomicznych oraz oszczędność czasu. Specjaliści tacy jak kardiolodzy, chirurdzy używają wydrukowanych modeli 3D. Pozwala im to na przygotowanie się skutecznie do operacji czy też zabiegu.