Skanowanie 3D służy do analizowania kształtu i wyglądu obiektów rzeczywistych lub ich otoczenia w celu zgromadzenia danych służących do późniejszego wykorzystania przy cyfrowym, przestrzennym modelowaniu. Proces skanowania odbywa się z wykorzystaniem urządzeń skanujących stosujących różne technologie. Zebrane przez skaner dane służą do odwzorowywania obiektów rzeczywistych w świecie wirtualnym i wykorzystywane są w wielu branżach i okolicznościach.

Do czego służy skanowanie 3D?

Technologia skanu 3D ma wiele zastosowań. Wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba przełożenia wyglądu obiektów świata rzeczywistego na trójwymiarowy model cyfrowy. Obszary, w których wykorzystuje się skanowanie 3D to:

W przypadku idei odwzorowania skanowanego obiektu w świecie rzeczywistym, na przykład w branży protetycznej, technologią bezpośrednio wykorzystującą skanowanie jest druk 3D.

Jak działa skaner 3D?

Skanowanie 3D z wykorzystaniem różnych technologii tworzy zbiór punktów o współrzędnych x, y i z, tworzących w przestrzeni wirtualny obraz obiektu. Kolejną funkcją może być odwzorowywanie rzeczywistej barwy skanowanej powierzchni. W zależności od zastosowania skanu chmura punktów wykorzystywana jest do przeprowadzenia analizy obiektu lub pokrywana jest siatką służącą do stworzenia trójwymiarowego modelu. Skaner bezdotykowy określa swoją odległość od poszczególnych punktów powierzchni znajdującej się w polu jego widzenia, emitując dany rodzaj promieniowania, takiego jak: świetlne, ultradźwiękowe czy rentgenowskie. Aby uzyskać pełen obraz skanowanego obiektu, zazwyczaj potrzebne jest kilka skanów wykonanych z różnych stron i pod różnym kątem, które łączy się we wspólnym systemie referencyjnym.

Ile kosztuje skanowanie 3D?

Koszt tego typu urządzeń wzrasta proporcjonalnie do precyzji, z jaką odwzorowywany jest skanowany obiekt. Im większa wymagana jest precyzja, tym droższe podzespoły i bardziej skomplikowana technologia danego urządzenia. Skaner o precyzji 2,5 mm kosztuje około 1000 zł, ale urządzenie dużo dokładniejsze, o precyzji 0,005 mm to już wydatek na poziomie 100 000 zł. Urządzenia o precyzji 1 mm, stosowane do skanowania dużych obiektów, takich jak budynki, osiągają ceny 130 000 zł. Koszt wykonania samej usługi zależy od wielkości skanowanego obiektu, od precyzji odwzorowania i przeznaczenia wykonywanego skanu. Cena skanowania 3D ustalana jest indywidualnie dla danego zlecenia po analizie wszystkich założeń projektowych.

Skany przeprowadza się głównie na potrzeby przygotowania modelu do druku 3D w technologii FDM (Fused Deposition Modeling). Dzięki stosowaniu tej popularnej metody wykorzystującej tworzywa sztuczne można osiągnąć wyjątkową dokładność odwzorowywanego obiektu i zapewnienie jego złożonych, bardzo praktycznych właściwości.